Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
28 29 2
4 5 10
11 12 15
18 20 23 24
25 27 29 30
2 4 5 7

 

 

Teisės aktai, reguliuojantys nacionalinį saugumą

Įstatymai

 

Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas. Suvestinė redakcija nuo 2019-09-01 iki 2019-12-31

 

Sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymas. Suvestinė redakcija nuo 2019-05-01

 

Karo padėties įstatymas. Suvestinė redakcija nuo 2016-09-01

 

Nepaprastosios padėties įstatymas. Suvestinė redakcija nuo 2019-09-01

 

Strateginių prekių kontrolės įstatymas. Suvestinė redakcija nuo 2018-01-01

 

Ginkluotos gynybos ir pasipriešinimo agresijai įstatymas. Suvestinė redakcija nuo 2018-01-01 


 

Vyriausybės nutarimai 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 13 d. nutarimas Nr. 224 "Dėl valstybinės reikšmės ir rizikos objektų, kurių apsaugai ir gynybai nuo galimų teroristinių antpuolių gali būti panaudota kariuomenė, sąrašo patvirtinimo ir kariuomenės panaudojimo šiems objektams apsaugoti ir ginti tvarkos".  

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimas Nr. 626 „Dėl Informacijos apie Lietuvos Respublikos teritorijas, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, gali būti taikomi vėjo elektrinių projektavimo ir statybos apribojimai, teikimo ir vėjo elektrinių projektavimo bei statybos vietų šiose teritorijose derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2019-05-21


Lietuvos Respublikos  Vyriausybės 2014 m. liepos 2 d. nutarimas Nr. 618Dėl artimojo nuotolio nešiojamosios priešlėktuvinės gynybos sistemos „GROM“ pirkimo“  

 

Lietuvos Respublikos  Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimas Nr. 1252 „Dėl Nustatyti nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto apsaugos zonas“. Suvestinė redakcija nuo 2018-08-03

 

Lietuvos Respublikos  Vyriausybės 2018 m. sausio 3 d. nutarimas Nr. 27 „Dėl Atlyginimo už Saugiu valstybiniu duomenų perdavimo tinklu teikiamas paslaugas dydžių nustatymo kriterijų aprašo patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2019-08-03

 

Lietuvos Respublikos  Vyriausybės 2018 m. birželio 6 d. nutarimas Nr. 558 „Dėl Konkrečių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto sąrašo patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2019-03-27

 

Lietuvos Respublikos  Vyriausybės 2018 m. liepos 4 d. nutarimas Nr. 638 „Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbios įmonės saugumo plano reikalavimų ir rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Lietuvos Respublikos  Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimas Nr. 818 „Dėl Nacionalinę kibernetinio saugumo strategijos patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2019-04-27


 

Krašto apsaugos ministro įsakymai


Krašto apsaugos ministro 2008 m. birželio 3 d. įsakymas Nr. V-496 „Dėl sprogstamųjų užtaisų neutralizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

 

Krašto apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-1216 „Dėl bendrojo karinės įrangos sąrašo patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2019-07-05

 

Krašto apsaugos ministro 2010 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. V-1111„Dėl operacinių reikalavimų dokumentų rengimo, derinimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2018-11-13

 

Krašto apsaugos ministro 2012 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. V-24 „Dėl pavojingų įrenginių ir pavojingų veiksnių sąrašų patvirtinimo“

 

Krašto apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 22 d. įsakymas Nr. V-921 „Dėl Teritorijų, kuriuose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, taikomi vėjo elektrinių statybos apropojimai, žemėlapio sudarymo metodikos patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01

 

Krašto apsaugos ministro 2013 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. V-628/1v-612 „Dėl Likusių nuo karo sprogmenų išvalymo ir prevencijos programos ir Likusių nuo karo sprogmenų išvalymo ir prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“

 

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-1321 „Dėl Kibernetinio saugumo ir telekomunikacijų tarnybos prie krašto apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2018-01-01

 

Krašto apsaugos ministro 2015 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. V-382Dėl Informacijos apie karinės jėgos panaudojimo faktą ir padarinius administravimo ir teikimo kitoms institucijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“.  Suvestinė redakcija nuo 2018-01-01

 

Krašto apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. V-535 „Dėl Kibernetinio saugumo tarybos personalinės sudėties patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2019-05-01

 

Krašto apsaugos ministro 2016 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. V-11 „Dėl Nacionalinio saugumo centro reagavimo į kibernetinius incidentus valstybės informaciniuose ištekliuose ir ypatingos svarbos informacinėse infrastruktūrose tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

Krašto apsaugos ministro 2016 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. V-513 „Dėl sprogmenų neutralizavimo ir karo inžinerijos specialistų kvalifikacinių ženklų patvirtinimo“

 

Krašto apsaugos ministro 2017 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-618 „Dėl Valstybės įmonės „Infrostruktūra įstatų tvirtinimo“. Pripažintas netekusiu galios nuo 2019 07 01

 

Krašto apsaugos ministro 2018 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. V-135 „Dėl saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo nuostatų patvirtinimo“.

 

Krašto apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. V-1183Dėl Valstybės informacinių išteklių atitikties elektroninės informacijos saugos reikalavimams stebėsenos sistemos nuostatų patvirtinimo“.

 

Krašto apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. V-1081 „Dėl 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) nuostatų netaikymo gynybos tikslais atvejų“.

  

Krašto apsaugos ministro 2019 m. liepos 2 d. įsakymas Nr. V-583 „Dėl Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo veiklą užtikrinančių dokumentų patvirtinimo

Informacija atnaujinta 2019.11.06
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas kam@kam.lt
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media