Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
3 7
11 14
18 21
22 23 24 25 26 27
2 3 4

 

Konkursai į laisvas pareigas

2019-05-17

 

Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos tarnybinio kaitumo būdu ieško karjeros valstybės tarnautojus.

 

1. Pareigybė – Finansų skyriaus vyriausiasis specialistas, kuris tvarkytų Krašto apsaugos ministrui pavaldžių ir krašto apsaugos ministro įsakymais pavestų krašto apsaugos sistemos biudžetinių įstaigų, turinčių juridinio asmens statusą, teises ir pareigas, taip pat Krašto apsaugos ministerijos mokėtinų ir gautinų sumų, kitų finansinių įsipareigojimų ir su tuo susijusių finansavimo sumų apskaitą, NATO saugumo investicijų programos (NSIP), Europos Sąjungos fondų ir kitas nebiudžetines lėšas.  

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančiais buhalterinę ir finansinę apskaitą, biudžetinių įstaigų ir krašto apsaugos sistemos veiklą, valstybės tarnybą, biudžeto sandarą, taip pat viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;
 • privalumas mokėti anglų kalbą.

 

2. Pareigybė - Finansų skyriaus patarėjas, kuris tvarkytų Krašto apsaugos ministrui pavaldžių ir krašto apsaugos ministro įsakymais pavestų krašto apsaugos sistemos biudžetinių įstaigų, turinčių juridinio asmens statusą, teises ir pareigas, ir Krašto apsaugos mokėtinų ir gautinų sumų, kitų finansinių įsipareigojimų ir su tuo susijusių finansavimo sumų apskaitą, taip pat atliktų valstybės biudžeto programų sąmatų vykdymo funkciją ir rengtų ataskaitinių laikotarpių biudžeto vykdymo ataskaitas. Taip pat patartų ir konsultuotų Skyriaus vedėją, CFTT prie KAM darbuotojus bei kitus Krašto apsaugos sistemos institucijų atstovus finansinių išteklių valdymo ir valstybės biudžeto valdymo klausimais.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį buhalterinėje ir finansinėje apskaitoje bei valstybės biudžeto valdymo srityje;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę ir finansinę apskaitą, biudžetinių įstaigų ir krašto apsaugos sistemos veiklą, valstybės tarnybą, taip pat viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;
 • gerai žinoti ir mokėti taikyti praktiškai mokėtinų ir gautinų sumų, kitų finansinių įsipareigojimų ir su tuo susijusių finansavimo sumų apskaitą, taip pat žinoti valstybės biudžeto lėšų, skirtų programų sąmatoms vykdyti apskaitą ir reglamentuojančius teisės aktus; 
 • privalumas mokėti anglų kalbą.

 

Kontaktinis asmuo – Vida Baliūnienė KATT 25 891, el. paštas: vida.baliuniene@mil.lt

 

 

 

2019-04-24

 

Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos Finansų skyrius skelbia konkursą buhalteriui. Pareigybės lygis – A1.

 

 

2019-04-19

 

Lietuvos kariuomenės Karinės jūrų pajėgos darbui pagal neterminuotą darbo sutartį ieško  Logistikos tarnybos darbų saugos organizatoriaus:

Specialieji reikalavimai išdėstyti pareigybės aprašyme.

Prašymą dalyvauti konkurse teikti per www.vtd.lrv.lt, skyriuje „Karjera viešajame sektoriuje“. Dėl papildomos informacijos kreiptis telefonu arba el. paštu į:

- N1 Štabo viršininko pavaduotoją personalui  kmdr. ltn. Edviną Tamošiūną, tel. 8-46-391210, KATT 60210, el. paštas -  edvinas.tamosiunas@mil.lt;

-  N1 Personalo skyriaus personalo specialistę Danutę Davolienę, tel. 8-46-391218, KATT 60218 danute.davoliene@mil.lt.

Teikti prašymus  galima iki 2019 m. gegužės 2 d. įskaitytinai.

 

 

 

2019-04-05

 

Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos karininkų ramovei reikalinga valytoja (darbo vieta Kaune).

Specialūs reikalavimai: valytoja turi turėti vidurinį išsilavinimą, išmanyti dezinfekavimo ir cheminio valymo priemonių naudojimo taisykles.

Darbo aprašymas: tvarko ir valo kasdien Ramovėje priskirtas pagalbines ir tarnybines patalpas, prižiūri tvarką ir švarą jose.

Kandidatus kviečiame kreiptis į Kauno įgulos karininkų ramovės vedėjo pavaduotoją – Henriką Kiškarevičių, el.p: henrikas@kaunas.init.lt

 

 

2019-03-27

 

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija skelbia konkursą Vytauto Didžiojo karo muziejaus direktoriaus pareigoms užimtiVytauto Didžiojo karo muziejaus direktorius yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir yra priskiriamas įstaigų vadovų pareigybių grupei. Pareigybės lygis – A1 (Pareigybės kodas – 134908).

 

 

2019-02-19

 

Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba ieško Klaipėdos įgulos aptarnavimo centro II valgyklos vedėjo (kodas 141201), kuris priskiriamas struktūrinių padalinių vadovų pareigybių grupei. Pareigybės lygis – A2.

 

 

2019-02-12

 

LK FAD Antrasis atsiskaitymų su darbuotojais skyrius ieško išlaidų apskaitos buhalterio (B 331304).

Dokumentus teikti el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

Kontaktinis asmuo kpt. Dovilė Drusytė-Skarienė, e-mail dovile.drusyte-skariene@mil.lt, tel. nr. KATT 25 846, 8-5-210 3846

 

 

LK FAD Trečiasis finansinių operacijų skyrius ieško išlaidų apskaitos buhalterio (B 331307).

Dokumentus teikti el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

Kontaktinis asmuo kpt. Dovilė Drusytė-Skarienė, e-mail dovile.drusyte-skariene@mil.lt, tel. nr. KATT 25 846, 8-5-210 3846

 

 

2019-02-06

 

Krašto apsaugos ministro 2019 m. vasario 6 d. įsakymu Nr.V-151 atšauktas 2018 m. gruodžio 5 d. paskelbtas konkursas (skelbimo Nr.40060) į LR KAM Personalo departamento Personalo valdymo skyriaus vedėjo (A lygio 16 kategorijos pareigybė) pareigas.

 

2019-01-24

 

Krašto apsaugos ministerija skelbia konkursą Finansų ir biudžeto departamento  Finansų skyriaus vyriausiojo specialisto (pareiginės algos koeficientas 8,05 BD) (karjeros valstybės tarnautojo) pareigoms užimti

 

 

2019-01-16

 

Krašto apsaugos ministerija skelbia konkursą Įsigijimų politikos skyriaus Vyriausiojo specialisto (10,0 BD) (karjeros valstybės tarnautojo) pareigoms užimti

 

 

Lietuvos kariuomenės Karinės jūrų pajėgos darbui pagal terminuotą darbo sutartį ieško:

 1. Karo laivų flotilės Pagalbinių laivų ir katerių diviziono Gelbėjimo laivo „Šakiai“ jūrų laivų inžinieriaus. Pareigybės kodas 214453,pareigybės lygis A2; (pareigybės aprašymas).
 2. Karo laivų flotilės Pagalbinių laivų ir katerių diviziono Gelbėjimo laivo „Šakiai“ Elektromechaninio skyriaus laivo mechaninės įrangos inžinieriaus. Pareigybės kodas 214402, pareigybės lygis A2; (pareigybės aprašymas).
 3. Karo laivų flotilės Pagalbinių laivų ir katerių diviziono Gelbėjimo laivo „Šakiai“ Aprūpinimo skyriaus jūreivio. Pareigybės kodas 835009, pareigybės lygis C; (pareigybės aprašymas).

Dėl darbo kreiptis telefonu arba el. paštu į:

- Karo laivų flotilės vadą kmdr. Tomą Skurdenį, tel. 8-46-391370, KATT 60370, el. paštas - tomas.skurdenis@mil.lt;

- N1 Štabo viršininko pavaduotoją personalui  kmdr. ltn. Edviną Tamošiūną, tel. 8-46-391210, KATT 60210, el. paštas -  edvinas.tamosiunas@mil.lt;

- N1 Personalo skyriaus personalo specialistę Danutę Davolienę, tel. 8-46-391218, KATT 60218 danute.davoliene@mil.lt.

Kandidatų skambučių arba el. laiškų lauksime iki 2019 m. sausio 29 d. įskaitytinai.

 

_________________ 

 

Krašto apsaugos ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr.V-55 atšauktas 2019 m. sausio 2 d. paskelbtas

konkursas (skelbimo Nr.40426) į LR KAM TROD Tarptautinės teisės skyriaus patarėjo pareigas.

 

2019-01-07

 

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija skelbia konkursą Tarptautinių ryšių ir operacijų departamento Partnerysčių ir paramos programų skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigoms užimti

  

2018-12-27

 

Lietuvos kariuomenės Gynybos štabas skelbia konkursą Personalo valdybos J1 Karo tarnybos ir personalo skyriaus personalo specialisto (darbuotojas pagal darbo sutartį) pareigoms užimti.

 

2018-12-17

 

Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos skelbia konkursą Turto apskaitos skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigoms užimti.

 

 

Informacija atnaujinta 2019.05.17
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas kam@kam.lt
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media