Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
30 2
6 8 9 10 11
12 14 18
21
26 29

 

 

Linkėjimai kariams

Šįkart nusprendėme pakalbinti Lietuvoje žinomus žmones ir paklausti, ko jie palinkėtų Lietuvos kariams Lietuvos kariuomenės dienos proga. Palinkėjimų būta visokių, gerai pasvertų ir apgalvotų, išsakytų ekspromtu ir spontaniškai sąmojingų, bet smagiausia, kad nei vienas sportininkas, apžvalgininkas, kultūros ar visuomenės veikėjas ar šiaip atsitiktinai pakalbintas žmogus nestokojo žodžių kišenėj. Jie turėjo ką pasakyti...

 

Savo linkėjimą Kariuomenės dienos proga galite palikti ir jūs šio puslapio apačioje. 

 

 

Jurgita Jurkute

 

 

"Kad niekada netrūktų ryžto!

Kad niekada neišsektų jėgos!

Kad niekada neišduotų draugas!

Kad niekada nenusigręžtų sėkmė!

Kad niekada nesukluptumėt kryžkelėj!

Kad visada šalia būtų jūsų angelas sargas!"

 

Marijonas Mikutavičius

 

 

"Tokie pikti daiktai kulka ir šalmas

Dažnai nenorim jų matyt, į kitą pusę žiūrim

Bet žinant, jog pasauly - ne tik baltos spalvos

Vis tiek ramiau žinot, kad mes juos turim :)

 

Sveikinu visus, saugančius visų mūsų garbę."

 

 

 

 

 

 

Povilas Meškėla

 

"Karys ne tik tas, kuris laiko šautuvą rankoje ar yra fiziškai stiprus, kuris klauso tik komandų, jei jos ir visai neatliepia žmogiškui. Karys, visų pirma, stiprus, valingas ir doras savo sieloje, savo ketinimuose. Kariams palinkėčiau kartas nuo karto pasitikrinti savo viduje, ir vėl paklausti savęs : kodėl aš esu čia? Kokiai Idėjai atėjau tarnauti?

Ir tiems, kurie, iš tiesų, atėjo vedami pareigos ir atsakomybės jausmo tarnauti Tiesai, Tėvynei, žmonijai, palinkėčiau ramios drąsos, pasitikėjimo, kantrybės, ištvermės, tolerancijos, įsiklausimo... Garbingai, oriai ir su meile atlikti savo misiją."

 

 

 

Artūras Novikas

 

 „Kad batai nespaustų ir košės netrūktų.“

 

kun. Ričardas Doveika 

 

"Šiandieną, kai visų ir kiekvieno žvilgsnis nukreiptas į Tavo Veidą, į Tavo asmenį ir Tau patikėtą tarnystę bei esi abgaubiamas pagarba, dėkingumu, pasididžiavimu ir sveikinimais, noriu nuoširdžiai palinkėti Tau - pažvelk pats į save, į Tau patikėtą misiją. Pažvelk ir didžiuokis, kad esi Ženklas ir Žinia. Taikos, Ramybės, Vilties, visuomenės stabilumo; erdvės, kuriuoje krykštauja vaikas, saugus jaučiasi senolis, laimingi parku vaikštinėja įsimylėjeliai, visuomenė atsakingai kuria bendrąjį gėrį.

Nes Tavo saugoma Taika ir Žemė, Tauta ir Valstybė yra toji sąlyga, kurioje visi kartu gyvename, sugyvename ir padrąsindami vienas kitą einame pirmyn. Tavo tarnystė yra svarbi. Pateisindamas šiandieną, Tu padrąsini šalia esančius kurti ateitį. Toks ir esi reikalingas kiekvienam Valstybės piliečiui. Dievas, Tavyje gerą darbą pradėjęs, tegul jį ir atbaigia."

 

 Virgilijus Alekna

 

 „Linkiu olimpinės ištvermės, pergalių ir niekad neišblėstančio ryžto“

 

Aidas Puklevičius

  

 "Aš niekuomet nebuvau vienu iš jūsų. Aš visuomet tikėjausi, kad, atėjus momentui, aš galėčiau būti vienu iš jūsų. O, jeigu atėjus tai akimirkai, būčiau silpnesnis nei jūs, esu dėkingas, kad yra žmonių stipresnių už mane."

Algis Ramanauskas

 

 "Būdamas Penkioliktam PAG'e turėjau garbės pamatyti Lietuvos elitą iš arti. Žaviuosi ir didžiuojuosi tokia kariuomene. Sveikinimai ir saliutai mūsų Kariuomenės gimimo dienos proga."

Andrius Bačiulis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Sveikindamas Lietuvos karius, linkiu jiems visad atminti kelias akivaizdžias tiesas.

 

Pirmoji: Lietuva - jau daugiau nei dešimtmetį kariaujanti valstybė. Tai, kad šiandieną vėl, kaip prieš šimtmečius, galime naikinti mūsų priešus toli nuo Lietuvos žemių, nereiškia, kad galime atsipalaiduoti – karas kasdien gali ateiti ir į mūsų namus, o kiekvienas karys – jau rytoj išvykti į fronto linijas, esančias svečiose šalyse. Neimkite į galvą, jei koks netikėlis pavadina jus okupantais. Taip, lietuviai, kaip ir kiti krikščioniškąją europinę civilizaciją ginantys kariai, Afganistane yra okupantais. Ir ką? Būti okupantu savaime nėra nei gerai, nei blogai, nes viskas priklauso nuo tikslų. Amerikiečiai, lietuviai, visa NATO bei partneriai iš Aljansui nepriklausančių šalių okupavo Afganistaną tam, kad įvesti jame taiką, tvarką ir sukurti bent minimalią civilizaciją, kokia tik įmanoma islamo sąlygomis. Todėl ši okupacija yra gėris ne tik mums, bet ir patiems Afganistano gyventojams.

 

Antroji: Lietuva – Europos paribio valstybė, šiais neramiais laikais kiekvieną dieną galinti virsti pafrontės valstybe. Mūsų draugai ir sąjungininkai iš Šiaurės šalių jau kuris laikas sparčiai ginkluojasi, siekdami arba atgrasyti numanomą užpuoliką, arba deramai pasirengti jį sutikti. Lietuvai nei anksčiau pavyko, nei dabar pavyks saugiai ir ramiai atsisėdėti, tad kiekvienas karys kasdien turi atminti – kariauti teks ir visomis pastangomis tam ruošis, kad priešas būtų deramai pasitiktas. Tikėkimės mūsų draugų ir sąjungininkų pagalbos, bet atminkime – jei Lietuva, jos kariai, nesigins patys, niekas kitas mūsų neapgins.

 

Trečioji: Lietuva – demokratinė valstybė, tad Lietuvos kariai privalo ginti ne tik šalies nepriklausomybę nuo išorės priešų, bet ir jos vidaus laisves. Prieš šimtmetį, likvidavus bolševizmo pavojų Žemaitijoje, tuomet dar majorui Povilui Plechavičiui buvo iškelta byla neva už per daug žiaurų priešų naikinimą. Teisme kaltinimą palaikė Seimo narė socialdemokratė Liuda Purėnienė. Kai žodis buvo suteiktas kaltinamajam, jis lakoniškai pareiškė: „Gerbiamas Teisme, jei tuo metu ten nebūtų buvę manęs ar kito panašaus asmens, tamstos šiandien čia nesėdėtumėte“. Kaltinamasis buvo išteisintas."

 

Audrius Bačiulis, savaitraščio „Veidas“ apžvalgininkas, apdovanotas Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi, Krašto apsaugos ir Užsienio reikalų ministerijos medaliais įstojimo į NATO ir ES proga.

 

  Gytis Paškevičius

 

"Linkiu kariuomenei tiesiai šviesiai - drąsos"

Veronika Povilionienė

 

"Lietuvos kariams linkiu, kad jų gyvenime pirmas žodis visada būtų „myliu“, o paskutinis – „Lietuva“."

 

Aleksandras Matonis

 

 "Visiems Lietuvos kariams, tiek saugantiems mūsų valstybę čia, tiek ginantiems mūsų ir sąjungininkų interesus už jos ribų, linkiu visuomet prisiminti brangiausią vertybę – kario garbę ir, jei teks stoti kovon, visuomet grįžti su skydu."

 

 

Andrius Užkalnis

 

"Noriu pasveikinti karius, padėkoti ir atsiprašyti, nes jų darbas yra pats nedėkingiausias. Visuomenė visais laikais prašydavo karių, kad padarytų nemaloniausią ir pavojingiausią - gynybos - darbą, ir niekada nedėkodavo, arba dėkodavo jau tada, kai kariai būdavo negyvi arba suluošinti. Vaikai panašiai nemėgsta dantų gydytojų, mat mano, kad gydytojai nori jiems sukelti skausmą ir nepatogumus. Visuomenė dažnai yra kaip vaikai, kuriems reikia atleisti, bet jums visada tenka būti suaugusiais. Todėl sveikinu su jūsų profesija, labiausiai suaugusiu darbu iš visų."

Vytautas Juozapaitis

 

"Kol švęsim Lietuvos kariuomenės dieną, tol švęsim Lietuvą! Lietuvos valstybė bus gyva, kol Lietuvos kariuomenė gyvuos! Tad, branginkim Lietuvą ir šventė tęsis visados!"

Valdas Burnys

"Linkiu, kad niekada kariams nešlaptų parakas. Jei parakas bus sausas, visos pergalės bus mūsų."

Oksana Pikul

 

"Kariuomenės dienos proga norėčiau palinkėti, svarbiausia, ištvermės, tikslo siekimo bei stiprybės. Vertinam ir gerbiam."

Laura Asadauskaitė

 

"Linkiu jums būti psichologiškai ir fiziškai stipriems, turėti tikslą ir gerai nusiteikus siekti jo. Kovoti ir ginti tėvynę mūsų labui ir, svarbiausia, niekada nepasiduoti. Tai yra tos savybės, kurios apibūdina tikrą karį. Sveikinu su kariuomenės diena."

Ignas Staškevičius

 

"Lietuvos kariuomenės dienos proga linkiu visiems džiaugtis meile Tėvynei, ugdyti dvasią ir stiprinti ištvermę. Būsime saugūs, kol esame vieningi ir tikime Lietuva!"

Edmundas Seilius

 

"Kad visada jaustumėmės saugiai! Aš kariuomenėje turiu daug draugų. Noriu visiems palinkėti stiprybės, tvirtybės ir laimingai siekti užsibrėžtų tikslų!"

Nijolė Narmontaitė

 

"Linkiu, kad „lygiuok, ramiai“ eitų iš dūšios. Kad niekad nebūtų suiručių! Pirmiausia tai dūšiai ramybės ir gerumo."
   

Laura Imbrasienė

"Visai neseniai susimąsčiau: kodėl taip retai pagalvojame apie karius, tarnaujančius Tėvynės labui. Gal todėl, kad dažniausiai mūsų nevargina jokios tamsios mintys ar dvejonės apie tai, kuo pasitikim ir galime būti visiškai ramūs. Tikiu, kad aš, mano šeima, mano šalis, mes visi neabejodami galime jaustis saugūs, nes tarnyboje - profesionalūs ir motyvuoti kariai, savyje turintys gilų patriotizmo jausmą, kurie drąsiai ir atsakingai saugo savo šalį ir jos piliečius.

Žemai lenkiu galvą prieš tuos, kurie pasirinko tarnybą Lietuvai, davė priesaiką Tėvynei - negailėdami jėgų ir gyvybės ginti Lietuvos valstybę, jos laisvę ir nepriklausomybę, ir kurie deda pastangas, kad Lietuva išliktų laisva ir nepriklausoma ateinančioms kartoms.

Sveikinu su Lietuvos kariuomenės diena.. Taikių dienų, geros kloties, drąsos ir tvirto pasiryžimo, stiprinant pasididžiavimo ir pagarbos vertą mūsų valstybę — Lietuvą!"

Aleksandras Makejevas

 

"Linkiu kariams niekuomet neprarasti dvasios stiprybės ir pasitikėjimo savimi ir nepamiršti, kad kariuomenė nors ir didelė komanda, bet kartais ir nuo vieno žmogaus priklauso daugelio likimas"

Arina

 

"Kaip sakė Ciceronas, laisvai gyvena tiktai tas, kuris su džiaugsmu atlieka savo pareigas. Žmonės tarnaujantys ginkluotose pajėgose – raktas į mūsų laisvę, į ramų ir giedrą dangų virš mūsų galvų, į taiką ir tvarką mūsų šalyje. Kasdieninėje jūsų misijoje linkiu ištvermės, mažiau ankstyvų kėlimųsi, sveikatos, laimės ir gerovės jūsų namams."

 

Aurimas Perednis

 

"Linkiu kariams niekuomet nejausti baimės keistis, niekuomet nelikti „vakar dienoje“, išlikti drąsos, veržlumo ir pažangos pavyzdžiu mums visiems"

Lauras Bielinis

 

"Linkiu mūsų kariuomenei išlikti esmine Tėvynės meilės ir pasiaukojimo už ją galia, lemiančia mūsų tautiškumą ir valstybingumą."

Vitalijus Cololo

 

"Linkiu kariams geros tarnybos, tarnauti su šypsena, su gera nuotaika, nes ten, kur šypsena, kur gera nuotaika visuomet būna gėris ir taika."
 

 

Daina Gudzinevičiūtė

 

 "Būkite stiprūs, sveiki ir sportiški – vardan tos Lietuvos!"

 

 Kristina Kazlauskaitė

 

 "Žinoma, kad niekada nereikėtų kariaut!"

 

Rimantas Dichavičius

 

"Karys – tai Tautos ir Valstybės, jos idealų angelas-sargas. Linkiu pažinti, suvokti ir pamilti tai, ką saugai. Tuomet ši pareiga nebus našta, bet pasididžiavimas ir atsakomybė. Kils noras ir pačiam savo talentu ir galimybėmis prisidėti prie Lietuvos, savojo krašto ir valstybės, jos idealų gilesnio atskleidimo ir įtvirtinimo. Karys – ne vien tik globėjas, bet ir kūrėjas."

 

Jonas Varnas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilja Bereznickas

2013-11-23 10:49

Aura

Niekada nepasiduokite!..Niekada, niekada... Niekur, mažame ar dideliame, reikšmingame ar smulkiame - niekada nepasiduokite, išskyrus garbei ir orumui liepiant!
2012-11-23 18:51

Martynas

Karys kaip genys, tik, kad genys saugo medžius, o jūs saugote mus. Su gražia švente!!!!! P. S. Kai užaugsiu aš irgi būsiu kareivis.
2012-11-23 08:46

velniukas

Svekinu su svente Sirdyje esu su jumis. Man tai ir svente Noreciau palinketi neblestancios Tevynes meiles ir ryzto Ja ginant. Tevynes labui!
2012-11-23 08:11

Ramūnas

Nuoširdžiasi sveikinimai mūsų karininkams nuo Angelų Sargų!!!
2012-11-22 13:03

Arturas

Preasmingi palinkėjimai iš šių žmonių lūpų įpareigoja mus. Įpareigos mus ir tūkstantinė minia rytoj ateisianti į Vilniaus Katedros aikštę ir į kituose miestuose vyksiančius renginius. Ir Trispalvių bei Vyčio vėliavų plazdėjimas įpareigoja mus, ir partizanų auka. Visi kaip vienas!!!
2012-11-21 17:09

Brigita

Stiprybės, kuri padeda atsitoti ir eiti į priekį. Meilės Tėvynei, vardan kurios jūs esate čia, kariuomenėje. Ir vienybės - stipriausio pasaulyje ginklo. Su Lietuvos kariuomenės diena!
2012-11-21 11:03

LKA seržantų klubas

Lietuvos karo akademijos seržantų klubas sveikina visus su kariuomenės diena. Linkime stiprybės, tikėjimo, vienybės ir sekmės.
2012-11-19 17:07

Andžejus

Linkiu kariuomenei gerai praleist laika Grizus namo pamatyti savo vaika Juk gi siandien kariuomenes diena Sveikinu jus as ir visa Lietuva!!!
2012-11-19 15:53

Aušra

Linkiu kad nepasimestumėte , rastumėte išeitį visuose klaidingose situacijose. Kad visos komandos būtų atliekamos iš širdies, ne pareigos. Kad tarnaudami Lietuvai jaustumėte ne tik pareigą tai atlikti, bet ir malonumą! Tai su jūsų diena!
2012-11-17 10:20

urte

linkiu mažai traumu mažai karų ir daugiau karių ir daug švenciu. Ir linkiu savo tėčiui būt stipriam.
Komentuokite
Krašto apsaugos ministerija pasilieka teisę pašalinti komentarus, įžeidžiančius žmogaus garbę ir orumą, skatinančius tautinę, rasinę, religinę nesantaiką, skatinančius smurtą.
Vardas
El. paštas
Komentaro tekstas
Apsaugos kodassecimg

Informacija atnaujinta 2012.11.23
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas kam@kam.lt
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media