Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
27 2
3 4 6 7 8 9
10 11 13 14 16
17 18 19 20 22
26 27 28 29 30
3 4 5 6

 

 

Gynybos politika

1. Lietuvos gynybos politikos tikslas

 

Lietuvos gynybos politika yra sudėtinė nacionalinio saugumo politikos dalis, kurios tikslas – plėtoti (formuoti) Lietuvai palankią tarptautinę saugumo aplinką, prisidedant prie tarptautinio stabilumo ir taikos, ir sukurti tokį valstybės gynybinį pajėgumą, kuris užtikrintų tiek atgrasymą nuo ginkluoto užpuolimo, tiek ir patikimą gynybą ginkluotos agresijos atveju.

  

2. Gynybos politikos principai

 

• Lietuvos gynyba yra visuotinė ir besąlyginė. Gynybos visuotinumas reiškia, kad Lietuvą ginklu gins šalies ir NATO sąjungininkų ginkluotosios pajėgos, kad gynybai bus panaudoti visi valstybės ištekliai, o kiekvienas pilietis ir tauta priešinsis tarptautinės teisės leidžiamais būdais. Lietuvos gynyba nėra saistoma jokių sąlygų ir niekas negali varžyti tautos ir kiekvieno piliečio teisės priešintis agresoriui, okupantui ir bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą ir konstitucinę santvarką.

 

• Lietuvos saugumas yra grindžiamas savarankiška ir kolektyvine gynyba. Lietuva privalo plėtoti karinius pajėgumus savarankiškai krašto gynybai ir bendriems kolektyvinės gynybos veiksmams su NATO sąjungininkais ginant Lietuvą ir bet kurią kitą NATO valstybę. Kartu narystė NATO garantuoja, kad Lietuva, jei ji bus užpulta, bus ginama likusių NATO valstybių karinėmis pajėgomis.

 

• NATO narių saugumas yra nedalomas. Lietuvos gynybos politika grindžiama principu, kad grėsmė vienos Aljanso narės saugumui – grėsmė viso Aljanso saugumui. Sąjungininkai prisideda prie Lietuvos saugumo stiprinimo, o Lietuva yra pasirengusi solidariai vykdyti įsipareigojimus sąjungininkams.

 

• Visapusiškas požiūris į saugumą. Atsižvelgiant į besikeičiantį grėsmių pobūdį, sėkmingas karinių priemonių naudojimas yra būtina, bet nepakankama šalies saugumo sąlyga. Karinių ir civilinių pajėgumų sąveika, glaudus Lietuvos kariuomenės ir kitų valstybės institucijų bendradarbiavimas yra kertinis Lietuvos nacionalinį saugumą užtikrinantis veiksnys.

 

3. Gynybos politikos prioritetai

 

Vykdant Lietuvos gynybos politika siekiama užtikrinti saugią išorės aplinką, užkirsti kelią rizikos veiksniams ir grėsmėms, o nepavykus to padaryti – būti pasirengus tinkamai juos atremti. Šiems siekiams įgyvendinti suformuluoti pagrindiniai gynybos politikos prioritetai:

 

Aktyvi ir atsakinga narystė NATO. Stiprus ir vieningas Aljansas, gebantis užtikrinti jam priklausančių valstybių saugumą ir gynybą, yra esminis saugios Lietuvos Respublikos išorės aplinkos garantas.

Aktyvi ir atsakinga narystė ES. Vieninga ES, solidariai ir veiksmingai ginanti savo valstybių narių interesus ir prisidedanti prie tarptautinio saugumo ir stabilumo, yra svarbus Lietuvos Respublikos saugumo užtikrinimo veiksnys.

Dvišalių ir daugiašalių santykių stiprinimas. Lietuva siekia stiprinti bendradarbiavimą gynybos srityje su kaimyninėmis šalimis, strateginiais partneriais, NATO ir ES sąjungininkais.

Gynybos pajėgumų stiprinimas. Lietuva plėtos kariuomenės pajėgumus orientuodamasi į efektyvią nacionalinę gynybą ir į pajėgumus reikalingus kolektyvinės NATO gynybos įsipareigojimams vykdyti.

 

4. Lietuvos karinių pajėgumų plėtros prioritetai

 

Vidutiniu laikotarpiu siekiama esminių kokybinių pokyčių šiose prioritetinėse srityse:

  •  kariuomenės kovinių ir kovinės paramos pajėgumų plėtra;
  •  kovinio aprūpinimo pajėgumų plėtra;
  •  kovinio rengimo ir priimančiosios šalies paramos pajėgumų plėtra;
  •  vadovavimo ir valdymo, kibernetinio saugumo pajėgumų plėtra.

Plėtojant kariuomenės pajėgumus, pagrindinis uždavinys yra naujos kariuomenės Sausumos pajėgų struktūros įgyvendinimas – mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ sustiprinimas ir naujos motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ vystymas. Prioritetas personalo komplektavimo, aprūpinimo ginkluote, įranga ir karine technika požiūriu yra skiriamas „Geležinio Vilko“ brigadai.

 

AKTUALŪS DOKUMENTAI

Informacija atnaujinta 2016.07.22
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas kam@kam.lt
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media